Prawa korporacyjne akcjonariusza

spółka z o.o.
Jak prowadzić spółkę, aby osiągnąć sukces? *** 1. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Każdy akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Warunkiem jest, aby posiadał on akcje na swoim rachunku. Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo może zostać dołączone do protokołu walnego zgromadzen...
Czytaj więcej