Forma zatrudnienia i wynagrodzenie prezesa spółki

spółka z o.o.
Istnieje kilka sposobów na uregulowanie kwestii zatrudnienia i wynagrodzenia prezesa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 1. Powołanie do pełnienia funkcji - wykonywanie obowiązków prezesa spółki, na podstawie uchwały powziętej przez zgromadzenie wspólników. Dochody wlicza się do dochodów uzyskanych z osobistej działalności i podlegają opodatkowaniu na zasadach og...
Czytaj więcej