Forma zatrudnienia i wynagrodzenie prezesa spółki

spółka z o.o.
Istnieje kilka sposobów na uregulowanie kwestii zatrudnienia i wynagrodzenia prezesa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 1. Powołanie do pełnienia funkcji - wykonywanie obowiązków prezesa spółki, na podstawie uchwały powziętej przez zgromadzenie wspólników. Dochody wlicza się do dochodów uzyskanych z osobistej działalności i podlegają opodatkowaniu na zasadach og...
Czytaj więcej

Prezes zarządu, a członkowie zarządu

spółka z o.o.
Bardzo często spotykam się z pytaniem odnośnie tego, czy prezes spółki jest jednocześnie członkiem jej zarządu. Kwestia ta budzi wiele wątpliwości toteż w tym wpisie postaram się ją szczegółowo omówić. Prezes zarządu zawsze wchodzi w skład zarządu, a więc jest także jego członkiem. Oznacza to, że bierze odpowiedzialność za zobowiązania spółki, reprezentuje ją oraz posiada do...
Czytaj więcej