Rodzaje prokury

spółka z o.o.
Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa udzielany osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wyróżnia się: prokurę samodzielną/samoistną, prokurę łączną, prokurę oddziałową. Prokura samodzielna nazywana jest również prokurą samoistną. Pozwala na działanie jednej osoby w zakresie spraw wynikają...
Czytaj więcej

Prokura – co to takiego?

spółka z o.o.
Co to jest prokura? Prokura jest najszerszym ze wszystkich możliwych pełnomocnictw. Charakterystyczne jest to, że podlega ona wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Kto może udzielić prokury? Prokury może udzielić każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Komu udzielona może zostać prokura? Prok...
Czytaj więcej