Krajowy Rejestr Sądowy

spółka z o.o.
Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa od 1 stycznia 2001 roku zastępując poprzedni rejestr handlowy, do którego dostęp był ograniczony. KRS daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowemu wpisowi do tego rejestru. Krajowy Rejestr Sądowy pełni...
Czytaj więcej