Rewizja finansowa w spółce

Biegły rewident ma za zadanie sprawdzać czy nie naruszono zasad przeprowadzenia rewizji finansowej. Celem jej przeprowadzenia jest kontrola spółki pod kątem sprawozdań finansowych dostarczających informacji na temat sytuacji finansowej spółki. Rewizja finansowa pozwala oddzielić wiarygodne informacje od kreowanych dla potrzeb zniekształcenia sprawozdania finansowego. F...
Czytaj więcej