Rodzaje prokury

spółka z o.o.
Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa udzielany osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wyróżnia się: prokurę samodzielną/samoistną, prokurę łączną, prokurę oddziałową. Prokura samodzielna nazywana jest również prokurą samoistną. Pozwala na działanie jednej osoby w zakresie spraw wynikają...
Czytaj więcej