Jaką rolę pełni zarząd spółki z o.o.?

spółka z o.o.
Zarząd spółki z o.o. jest tym organem spółki, który pełni dwie bardzo istotne funkcję: prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę. Dokonywanie czynności prawnych przez spółkę w pewnym uproszczeniu możliwe jest dopiero po podjęciu decyzji o dokonaniu takiej czynności przez zarząd spółki. Reprezentowanie spółki to dokonywanie czynności w imieniu spółki z o.o. - zaw...
Czytaj więcej