Spółka jawna, a spółka komandytowa – różnice

spółka z o.o.
Podstawową różnicą pomiędzy spółką jawną i spółka komandytową jest funkcjonowanie w spółce komandytowej dwóch grup wspólników o różnym statusie (komplementariuszy i komandytariuszy). W spółce jawnej prawa wszystkich wspólników są równe. Pomimo możliwości zróżnicowania ich w umowie spółki, nie spowoduje to formalnego wydzielenia się dwóch grup. Ograniczona odpowiedzialno...
Czytaj więcej