Sekcje PKD

spółka z o.o.
Polska Klasyfikacja działalności jest hierarchicznie uporządkowanym zbiorem rodzajów działalności gospodarczej. PKD wykorzystywana jest m.in do klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb REGON. PKD dzieli się na 21 sekcji. Sekcje PKD: sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B - górnictwo i wydobywanie, sekcja C - przetwórstwo przemysło...
Czytaj więcej