Pracownik na etacie – składki

spółka z o.o.
Każdy pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę musi liczyć się z kosztami, które będzie musiał ponieść z tego tytułu. Obowiązkiem pracodawcy jest obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od pracowników, z ich wynagrodzenia. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i u...
Czytaj więcej

Wysokość składek ZUS w 2020 roku

spółka z o.o.
Wysokość zryczałtowanych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne uzależnione jest od prognozowanej przeciętnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Przewiduje się, że w 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie aż 5227 zł brutto. Minimalną podstawą wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne jest 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,...
Czytaj więcej