Śmierć wspólnika spółki cywilnej

Niskie koszty założenia i prowadzenia spółki cywilnej sprawiają, że w formie tej zakładanych jest wiele firm. Niestety sytuacja znacząco komplikuje się gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej umiera. Spółka cywilna w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie jest przedsiębiorcą, gdyż nie posiada osobowości prawnej. Umowa spółki cywilnej określa zobowiązanie wszystkich wspólników do d...
Czytaj więcej