Kompetencje walnego zgromadzenia

spółka z o.o.
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem w spółce akcyjnej, komadytowo-akcyjnej oraz w spółdzielni. Członkowie spółdzielni mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu wyłącznie osobiście. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na to ile posiada udziałów. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy: - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spół...
Czytaj więcej