Zarejestruj prostą spółkę akcyjną

spółka z o.o.
Od lipca przedsiębiorcy mają możliwość przeprowadzenia procedury rejestracji prostej spółki akcyjnej w systemie S24. Proces założenia spółki nie wydaje się być skomplikowany pod warunkiem, że mamy wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych. Początkowo prosta spółka akcyjna miała zostać wprowadzona w marcu 2020 roku, ale ostatecznie termin jej wejścia w życie to 1 lipi...
Czytaj więcej

Spółka kapitałowa

spółka z o.o.
Spółka kapitałowa jest to forma prawna organizacji działalności gospodarczej najczęściej wykorzystywana do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Do spółek kapitałowych należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Z racji, że zarówno spółka z o.o. jak i spółka akcyjna mają swoje wady, brakuje w spółkach kapitałowych rozwiązania idealnego. Połączeniem zalet i...
Czytaj więcej

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

spółka z o.o.
Kapitał spółki akcyjnej to podstawa majątkowa działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. Minimalna wysokość kapitału spółki akcyjnej wynosi 100 000 zł. Musi on zostać pokryty wkładami wspólników w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez: - podwyższenie ze środków własnych spółki - podwyższenie zwykłe - p...
Czytaj więcej

Akcjonariusz

spółka z o.o.
Wspólnika spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej nazywamy akcjonariuszem. Jest on posiadaczem akcji wyemitowanych przez spółkę. Kto może być akcjonariuszem? - osoba fizyczna, - osoba prawna, - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Za akcjonariusza – wobec spółki – uznaje się tylko taką osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub jest ...
Czytaj więcej

Postanowienia dodatkowe w umowie spółki akcyjnej

spółka z o.o.
Wielu przedsiębiorców decyduje się za zawarcie w statucie spółki akcyjnej postanowień dodatkowych. Nie są to elementy obowiązkowe, jednak bardzo często ich uregulowanie może okazać niezmiernie pomocne. Postanowienia dodatkowe nie mogą być jednak sprzeczne z naturą spółki akcyjnej, co oznacza że nie mogą znacznie odbiegać od zasad, które dotyczą funkcjonowania i struktury org...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność spółek

spółka z o.o.
W zależności od charakteru prowadzonej działalności, możemy zdecydować się na jedną spośród wielu rodzajów spółek. Dokonując takiego wyboru zasadniczym czynnikiem kształtującym naszą decyzję powinna być odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Spółka cywilna Za zaciągnięte zobowiązania całkowitą odpowiedzialność w stopniu równym ponoszą wszyscy ws...
Czytaj więcej