Śmierć wspólnika spółki cywilnej

Niskie koszty założenia i prowadzenia spółki cywilnej sprawiają, że w formie tej zakładanych jest wiele firm. Niestety sytuacja znacząco komplikuje się gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej umiera. Spółka cywilna w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie jest przedsiębiorcą, gdyż nie posiada osobowości prawnej. Umowa spółki cywilnej określa zobowiązanie wszystkich wspólników do d...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność spółek

spółka z o.o.
W zależności od charakteru prowadzonej działalności, możemy zdecydować się na jedną spośród wielu rodzajów spółek. Dokonując takiego wyboru zasadniczym czynnikiem kształtującym naszą decyzję powinna być odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Spółka cywilna Za zaciągnięte zobowiązania całkowitą odpowiedzialność w stopniu równym ponoszą wszyscy ws...
Czytaj więcej