Umowa w spółce handlowej

spółka z o.o.
Spółka handlowa to forma prawna, która zostaje założona w celu zarobkowym przez co najmniej dwa podmioty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powstaje po zawarciu umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego. Wyróżniamy spółki osobowe oraz kapitałowe. Kodeks Spółek Handlowych reguluje tworzenie oraz funkcjonowanie spółek handlowych. Po podpisaniu umowy wspólnicy spółki ...
Czytaj więcej