Wykreślenie spółki jawnej z KRS, a odpowiedzialność za zobowiązania

spółka z o.o.
Jeżeli spółka jawna została zlikwidowana, a przy tym wykreślona z KRS, to wierzyciele nadal mogą żądać spłaty zaległości od wspólników. Wykreślenie z KRS powoduje ustanie bytu prawnego spółki. Podmiot nie istnieje, więc nie może zostać pozwany. Jednak ważne jest to, że mimo tego wierzyciel może starać się o spłatę zaległych należności. Nie wolno zapominać o fakcie, że każdy ...
Czytaj więcej