Udział kapitałowy w spółce jawnej

spółka z o.o.
Udział kapitałowy w spółce jawnej to pewna jednostka rachunkowa odpowiadająca wartości wkładu wniesionego przez danego wspólnika. Wartość wkładów odpowiada wycenie wkładów dokonanych przez wspólników w chwili zawarcia umowy działalności i nie jest poddawana kontroli Sądu Rejestrowego czy Sądu Biegłego. Wartość udziału kapitałowego ma znaczenie w przypadku: pobierania odsetek...
Czytaj więcej

Spółka jawna, a spółka komandytowa – różnice

spółka z o.o.
Podstawową różnicą pomiędzy spółką jawną i spółka komandytową jest funkcjonowanie w spółce komandytowej dwóch grup wspólników o różnym statusie (komplementariuszy i komandytariuszy). W spółce jawnej prawa wszystkich wspólników są równe. Pomimo możliwości zróżnicowania ich w umowie spółki, nie spowoduje to formalnego wydzielenia się dwóch grup. Ograniczona odpowiedzialno...
Czytaj więcej

Czy osoba karana może założyć spółkę jawną?

spółka z o.o.
Co do zasady wspólnikiem spółki jawnej może być osoba karana. W niektórych przypadkach występują jednak pewnego rodzaju ograniczenia. Przy pewnych określonych przestępstwach sąd karny może orzec zakaz prowadzenia działalności, wykonywania danego zawodu bądź piastowania pewnych stanowisk w przedsiębiorstwie. Sąd może również orzec o czasowym zakazie prowadzenia działalności ...
Czytaj więcej

Umowa spółki jawnej – dodatkowe informacje

spółka z o.o.
Na umowie spółki jawnej można zawrzeć informacje dodatkowe. Istnieje kilka zapisów, które mimo braku takiego obowiązku warto na niej zamieścić. Wymagane elementy to: - data i miejsce zawarcia umowy, - firma, siedziba i adres spółki, - przedmiot działalności spółki, - nazwiska i imiona wspólników, - określenie wkładów, - czas trwania spółki. Dodatkowe zapisy na umowi...
Czytaj więcej

Wykreślenie spółki jawnej z KRS, a odpowiedzialność za zobowiązania

spółka z o.o.
Jeżeli spółka jawna została zlikwidowana, a przy tym wykreślona z KRS, to wierzyciele nadal mogą żądać spłaty zaległości od wspólników. Wykreślenie z KRS powoduje ustanie bytu prawnego spółki. Podmiot nie istnieje, więc nie może zostać pozwany. Jednak ważne jest to, że mimo tego wierzyciel może starać się o spłatę zaległych należności. Nie wolno zapominać o fakcie, że każdy ...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność spółek

spółka z o.o.
W zależności od charakteru prowadzonej działalności, możemy zdecydować się na jedną spośród wielu rodzajów spółek. Dokonując takiego wyboru zasadniczym czynnikiem kształtującym naszą decyzję powinna być odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Spółka cywilna Za zaciągnięte zobowiązania całkowitą odpowiedzialność w stopniu równym ponoszą wszyscy ws...
Czytaj więcej