Spółka komandytowa

spółka z o.o.
Spółka komandytowa to spółka podlegająca Kodeksowi Spółek Handlowych. Jest to spółka osobowa, którą charakteryzuje trwały skład osobowy oraz ogromne znaczenie cech poszczególnych wspólników. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, jednak została wyposażona w podmiotowość prawną w związku z czym może we własnym imieniu nabywać i zbywać prawa, zaciągać zobowiązania,...
Czytaj więcej

Różnice między spółką z o.o. a innymi spółkami

spółka z o.o.
Analizując, czym różni się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od innych spółek oraz czy jest korzystniejszym rodzajem prowadzenia działalności, pod uwagę można wziąć trzy inne spółki. Spółka cywilna - najpopularniejszy i najprostszy w prowadzeniu rodzaj spółki osobowej. Spółka jawna - jedna ze spółek działających na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. ...
Czytaj więcej

Spółka jawna, a spółka komandytowa – różnice

spółka z o.o.
Podstawową różnicą pomiędzy spółką jawną i spółka komandytową jest funkcjonowanie w spółce komandytowej dwóch grup wspólników o różnym statusie (komplementariuszy i komandytariuszy). W spółce jawnej prawa wszystkich wspólników są równe. Pomimo możliwości zróżnicowania ich w umowie spółki, nie spowoduje to formalnego wydzielenia się dwóch grup. Ograniczona odpowiedzialno...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność spółek

spółka z o.o.
W zależności od charakteru prowadzonej działalności, możemy zdecydować się na jedną spośród wielu rodzajów spółek. Dokonując takiego wyboru zasadniczym czynnikiem kształtującym naszą decyzję powinna być odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Spółka cywilna Za zaciągnięte zobowiązania całkowitą odpowiedzialność w stopniu równym ponoszą wszyscy ws...
Czytaj więcej