Czym jest spółka partnerska?

spółka z o.o.
Spółka partnerska jest osobową formą prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczym celem jej prowadzenia jest wykonywanie wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu. W świetle przepisów kodeksu spółek handlowych za wolny zawód uznaje się następujące profesje: -adwokat, -aptekarz, -architekt, -bieg...
Czytaj więcej