Czym jest spółka partnerska?

spółka z o.o.
Spółka partnerska jest osobową formą prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczym celem jej prowadzenia jest wykonywanie wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu. W świetle przepisów kodeksu spółek handlowych za wolny zawód uznaje się następujące profesje: -adwokat, -aptekarz, -architekt, -bieg...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność spółek

spółka z o.o.
W zależności od charakteru prowadzonej działalności, możemy zdecydować się na jedną spośród wielu rodzajów spółek. Dokonując takiego wyboru zasadniczym czynnikiem kształtującym naszą decyzję powinna być odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Spółka cywilna Za zaciągnięte zobowiązania całkowitą odpowiedzialność w stopniu równym ponoszą wszyscy ws...
Czytaj więcej

Wady i zalety spółki partnerskiej

spółka z o.o.
Spółka partnerska jest tworzona przez osoby chcące wykonywać wolny zawód w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka partnerska została wprowadzona do polskiego systemu prawnego 1 stycznia 2001 r. Nie posiada ona osobowości prawnej, ale zdolność prawną. Oznacza to, że może nabywać prawa i obowiązki we własnym imieniu pozywać oraz być pozywana. Każdy, kto zast...
Czytaj więcej