Zakup prostej spółki akcyjnej – czy się opłaca?

spółka z o.o.
Prosta spółka akcyjna może zostać założona od lipca 2021 roku. To nowy rodzaj spółki kapitałowej, której wprowadzenie argumentowane jest wdrożeniem podmiotu ułatwiającego szybkie założenie firmy oraz prowadzenie jej na uproszczonych zasadach. Czym charakteryzuje się prosta spółka akcyjna? możliwość rejestracji w S24 minimalny kapitał zakładowy na poziomie 1 zł upr...
Czytaj więcej

Polityka prywatności w prowadzonej firmie

spółka z o.o.
W dzisiejszym artykule omawiamy dla Państwa kwestię tego, jakie znaczenie w prowadzonej firmie ma polityka prywatności, a także to, co powinna zawierać oraz kiedy zachodzi konieczność zamieszczania jej w witrynie internetowej. Okazuje się, iż uruchamiając firmową stronę internetową, serwis, bądź bloga konieczne jest odpowiednie wdrożenie polityki prywatności. Z kolei to czy ...
Czytaj więcej

Jak otworzyć własną firmę w postaci spółki z o.o.?

spółka z o.o.
Prowadzenie własnej firmy często wiążę się z podejmowaniem ryzykownych decyzji. Wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest oczywistym wyborem dla osób, które nie chcą narażać swojego prywatnego majątku. Spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych, które ograniczają ryzyko przedsiębiorcy do minimum. Jak otworzyć własną firmę w postaci spółki z o.o.? Przysz...
Czytaj więcej

Osobowość prawna

spółka z o.o.
Powrót do strony głównej Osobowość prawna wskazuje na to, że osoba prawna posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Osobowość prawną posiadają: - spółki kapitałowe, - spółdzielnie - jednostki samorządu terytorialnego, - uczelnie wyższe, - kościoły, - partie polityczne, - Skarb Państwa.   SPÓŁKA Z O.O. A OSOBOWOŚĆ PRAWNA Czy spółka z o...
Czytaj więcej

Spółka kapitałowa

spółka z o.o.
Spółka kapitałowa jest to forma prawna organizacji działalności gospodarczej najczęściej wykorzystywana do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Do spółek kapitałowych należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Z racji, że zarówno spółka z o.o. jak i spółka akcyjna mają swoje wady, brakuje w spółkach kapitałowych rozwiązania idealnego. Połączeniem zalet i...
Czytaj więcej

Różnice między spółką z o.o. a innymi spółkami

spółka z o.o.
Analizując, czym różni się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od innych spółek oraz czy jest korzystniejszym rodzajem prowadzenia działalności, pod uwagę można wziąć trzy inne spółki. Spółka cywilna - najpopularniejszy i najprostszy w prowadzeniu rodzaj spółki osobowej. Spółka jawna - jedna ze spółek działających na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. ...
Czytaj więcej

Udział w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Udział to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych wspólników. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nominalna jest określona w umowie spółki i wynosi 50 zł. Posiadanie udziałów oznacza uczestnictwo w spółce z o.o. jako jej wspólnik, a co za tym idzie nabycie praw i obowiązków związanych z tym...
Czytaj więcej

Jaką rolę pełni zarząd spółki z o.o.?

spółka z o.o.
Zarząd spółki z o.o. jest tym organem spółki, który pełni dwie bardzo istotne funkcję: prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę. Dokonywanie czynności prawnych przez spółkę w pewnym uproszczeniu możliwe jest dopiero po podjęciu decyzji o dokonaniu takiej czynności przez zarząd spółki. Reprezentowanie spółki to dokonywanie czynności w imieniu spółki z o.o. - zaw...
Czytaj więcej

Rozwód – co z naszymi udziałami w spółce z o.o.?

spółka z o.o.
Zawsze w przypadku rozwodu pojawia się pytanie: czy właścicielem udziałów w spółce z o.o. jest wyłącznie osoba wpisana do KRS, czy też udziały stanowią majątek wspólny małżonków? W pierwszej kolejności musisz ustalić: kiedy udziały zostały nabyte (w trakcie trwania małżeństwa lub w okresie przed zawarciem małżeństwa), czy małżonkowie zawierali umowy rozdzielności ma...
Czytaj więcej

Jak określić przedmiot działalności w umowie spółki

spółka z o.o.
Zakładasz spółkę z o.o. i zastanawiasz się nad sposobem opisania przedmiotu jej działalności gospodarczej? Nie wiesz co umieścić w umowie spółki? Przedmiot działalności w umowie spółki jest jednym z obligatoryjnych elementów umowy spółki z o.o. Stąd też bez prawidłowego opisu przedmiotu działalności nie będzie możliwa rejestracja spółki. Kodeks Spółek Handlowych poprzestaje ...
Czytaj więcej

Wypłacanie pieniędzy ze spółki z o.o.

spółka z o.o.
Wypłacanie pieniędzy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest takie proste jak np. z jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie pieniądze z konta bankowego jednym kliknięciem można przelać na konto prywatne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada własna osobowość prawną z własnym majątkiem. Wspólnicy nie mogą dowolnie wypłacać pieniędzy ze spółki. Za...
Czytaj więcej

Wypłacanie pieniędzy ze spółki z o.o.

spółka z o.o.
Wypłacenie środków pieniężnych ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest aż tak proste jak w przypadku chociażby jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółka z o.o. stanowi odrębny podmiot prawa z odrębnym majątkiem. W związku z tym wspólnicy nie mogą dowolnie wypłacać z niej finansów. W takim celu musi istnieć podstawa prawna do przysporzenia pieniędzy dla wspó...
Czytaj więcej

Czym jest spółka z o.o.?

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to w ostatnim czasie najbardziej popularna forma prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Może ona zostać utworzona przez co najmniej jednego wspólnika. Jej założyciel niekoniecznie musi być osobą fizyczną, może to być osoba prawna, posiadane obywatelstwo, czy miejsce siedziby, nie ma też tu większego znaczenia. Spółka z o.o. wyma...
Czytaj więcej

Zakazane kody PKD w spółce z o.o

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zakładając działalność gospodarczą w tej formie przedsiębiorca musi dokonać wyboru kodów PKD, które odpowiadać będą profilowi prowadzonej działalności. Nie wszystkie kody PKD mogą zostać wybrane w przypadku spółki z o.o. - poniżej przedstawiamy zakazana listę kodów PKD:...
Czytaj więcej

Dofinansowanie spółki z o.o.

spółka z o.o.
Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy już 5 tysięcy złotych. Kwota ta pokrywa jednak wyłącznie początkowe wydatki spółki, stąd też już na początku działalności wspólnicy stają przed problemem finansowania swojej działalności. Wbrew pozorom wspólnicy nie mogą dokonać dobrowolnych wpłat na konto spółki z o.o., gdyż wymaga się przypisania danej kwocie okre...
Czytaj więcej

Treść umowy spółki – wersja podstawowa

spółka z o.o.
Szukasz rzetelnych informacji na temat spółek? Koniecznie wejdź na nasza stronę główną! Do zawarcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się przygotowania umowy. Musi mieć ona charakter pisemny pod rygorem nieważności. Aby doszło do zarejestrowania spółki z o.o. musi ona składać się z następujących elementów. Firma oraz siedziba spółki Przedmiot działalnośc...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki z o.o. – koszty

spółka z o.o.
Wiele osób decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastanawia się jak prezentują się opłaty związane z poszczególnymi etapami rejestracji. Omówmy je zatem. Koszty w przypadku tradycyjnej rejestracji: 1. Opłata notarialna - jest uzależniona od kapitału zakładowego. 2. Opłata za odpis umowy - 6 zł za każdą rozpoczętą stronę tekstu. 3. Opłata za wp...
Czytaj więcej

Rewizja finansowa w spółce

Biegły rewident ma za zadanie sprawdzać czy nie naruszono zasad przeprowadzenia rewizji finansowej. Celem jej przeprowadzenia jest kontrola spółki pod kątem sprawozdań finansowych dostarczających informacji na temat sytuacji finansowej spółki. Rewizja finansowa pozwala oddzielić wiarygodne informacje od kreowanych dla potrzeb zniekształcenia sprawozdania finansowego. F...
Czytaj więcej

Ile może istnieć spółka z o.o. w organizacji

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji stanowi etap funkcjonowania spółki. Czas ten jest jednak ograniczony. Funkcjonowanie spółki z o.o. w organizacji rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy, a więc podpisania aktu założycielskiego. Moment, w którym spółka przestaje być w organizacji nastaje gdy wpisujemy ją do Krajowego Rejestru Sądowego. W niektórych przyp...
Czytaj więcej

Pieczątka spółki z o.o.

spółka z o.o.
Coraz większa liczba właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na wyrobienie firmowej pieczątki. Pomimo, iż nie istnieje żadna regulacja prawna, która zmusiłaby przedsiębiorców do posługiwania się pieczęcią, to coraz częściej okazuje się być ona przydatna i sprawiać, że składanie deklaracji, sprawozdań czy bilansów jest o wiele wygodniejsze. W Kodeksie...
Czytaj więcej

Stażowa spółka z o.o.

spółka z o.o.
Osoby, które planują założyć działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością coraz częściej decydują się na zakup gotowego podmiotu. Prowadzenie firmy w formie spółki z o.o. jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Spółka z o.o. posiada wiele zalet np.: niski kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych, ograniczona odpowiedzialność wspólnikó...
Czytaj więcej

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, dlatego działa przez swoje organy. Jednym z organów spółki z o.o. jest zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, zajmujący się najważniejszymi sprawami spółki. Zwyczajne zgromadzenie wspólników to nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania spółki z o.o., musi być zwołane pr...
Czytaj więcej

Podwyższenie kapitału zakładowego, a umowa spółki z o.o.

spółka z o.o.
Po więcej informacji na temat spółek zapraszamy na naszą STRONĘ GŁÓWNĄ! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wniesienia kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Podczas prowadzenia jej spraw może jednak okazać się że środki te są zdecydowanie zbyt niskie. I co wtedy? Wówczas niezbędne okazuje się podwyższenie kapitału zakładowego. Czy ...
Czytaj więcej

Transakcje powiązane z udziałami w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Osoba prawna bądź fizyczna dysponująca udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością inwestuje swój kapitał w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Kolejno środki te są wykorzystywane przez spółkę. Tak więc udział stanowi świadectwo uczestnictwa w spółce. Wspólnicy maja prawo do dobrowolnego rozdysponowywania udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wspólnik mo...
Czytaj więcej

Zmiana nazwy w spółce z o.o.

spółka z o.o.
W jakim celu przedsiębiorca dokonuje zmiany nazwy swojej spółki z o.o.? Być może chciałby zmienić jej wizerunek. A może myśli nad przyjęciem nowej polityki marketingowej? Może też to robić wtedy, gdy stwarza nową reklamę przedsiębiorstwa bądź przechodzi na inną branżę działalności. Jednym zdaniem - przyczyny mogą być różne. O ile zmiana nazwy np. w działalności osobowej jest...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki przez Internet

spółka z o.o.
Wprowadzenie możliwości rejestracji spółek bez wychodzenia z domu stało się krokiem wręcz rewolucyjnym. Jeszcze do niedawna by założyć własną działalność konieczne było odwiedzenie szeregu instytucji oraz złożenia do nich wielu wniosków i formularzy. Wszystko to sprawiało, że cały proces był bardzo czasochłonny i problematyczny. System S24 redukuje wszelkie formalności do mi...
Czytaj więcej

Kapitał własny w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Kapitał własny w spółce z o.o. to składnik majątku będący w posiadaniu spółki. Składa się on zarówno z wkładów pieniężnych jak i w bezgotówkowych, czyli aportu. Skład kapitałów własnych: – kapitał podstawowy, – należne wpłaty na kapitał podstawowy, – udziały własne, – kapitał zapasowy, – kapitał z aktualizacji wyceny, – pozostałe kapitały rezerwowe, – zysk lub strata ...
Czytaj więcej

Likwidacja spółki z o.o.

spółka z o.o.
Likwidacja działalności gospodarczej to bardzo trudna decyzja dla każdego przedsiębiorcy. Niestety zdarzają się sytuacje, z których najlepszym wyjściem jest właśnie zakończenie działalności. Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów - opłaty notarialnej, opłaty za zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i ...
Czytaj więcej

Wznowienie działalności spółki z o.o.

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawieszona na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lecz może wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Zawieszona działalność nie zostaje odwieszona automatycznie, nawet wtedy gdy podana z...
Czytaj więcej

Zawieszenie spółki z o.o.

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawieszona na podstawie art 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia żadnych pracowników. Zawieszenie spółki można zgłosić na okres 1-24 miesięcy. Okres zawieszenia spółki rozpoczyna się z dniem wskazanym na wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalnoś...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność spółek

spółka z o.o.
W zależności od charakteru prowadzonej działalności, możemy zdecydować się na jedną spośród wielu rodzajów spółek. Dokonując takiego wyboru zasadniczym czynnikiem kształtującym naszą decyzję powinna być odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Spółka cywilna Za zaciągnięte zobowiązania całkowitą odpowiedzialność w stopniu równym ponoszą wszyscy ws...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność spółki z o.o.

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością. Wpłynęło na to głównie obniżenie kapitału zakładowego z 50 000 zł do zaledwie 5 000 zł. Jeżeli dalsze założenia rządu przewidujące obniżenie kapitału zakładowego do symbolicznej złotówki wejdą w życie wówczas można spodziewać się jeszcze większe fali chętnych na właśnie tą formę prowadzenia firmy. Zasadn...
Czytaj więcej

Wspólnicy w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Wspólnicy to bardzo istotna kwestia w prowadzeniu firmy. Dobór wspólników musi wiązać się z dużym zaufaniem. Wspólnikiem nie może zostać pierwsza lepsza osoba spotkana na ulicy, musi to być osoba odpowiedzialna, posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wspólnikami sp. z o.o.mogą być osoby fizyczne, a także prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające podmiotowość praw...
Czytaj więcej