Powołanie prokurenta i udzielenie prokury

spółka z o.o.
Szeroki zakres pełnomocnictwa pod postacią prokury upoważnia do podejmowania większości czynności sądowych i pozasądowych związanych z działalnością. Zakres jej stosowania jest jednak nieco ograniczony, ponieważ powołać prokurenta może jedynie przedsiębiorca zgłoszony do Krajowego rejestru Sądowego, zatem każda spółka handlowa. Prokurenta należy odróżnić od pełnomocnika, pon...
Czytaj więcej

Kto podpisuje sprawozdanie spółki?

spółka z o.o.
Spółki z o.o. zobowiązane są na koniec roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki. Art. 49 Ustawy o Rachunkowości: „ Zarząd jest organem odpowiadającym za sprawozdawczość w spółce. Trzeba jednak mieć na uwadze, że odpowiedzialność ta leży na Zarządzie aktualnym na dzień tworzenia sprawozdań.” Sporządzone finansowe sprawozdan...
Czytaj więcej