Spółka kapitałowa

spółka z o.o.
Spółka kapitałowa jest to forma prawna organizacji działalności gospodarczej najczęściej wykorzystywana do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Do spółek kapitałowych należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Z racji, że zarówno spółka z o.o. jak i spółka akcyjna mają swoje wady, brakuje w spółkach kapitałowych rozwiązania idealnego. Połączeniem zalet i...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność wspólników w spółkach

spółka z o.o.
Kwestia odpowiedzialności wspólników w spółkach zależy przede wszystkim od rodzaju spółki. Wspólnicy spółek osobowych odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem w sposób solidarny. Wskazuje na to kodeks spółek handlowych “Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uw...
Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych

spółka z o.o.
Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie spółek handlowych, w skład w których wchodzą spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Kodeks nie zawiera przepisów normujących działalność spółek cywilnych, gdyż są one regulowane przepisami Kodeksu cywilnego. Kodeks spółek handlowych został uchwalony 15 września 2000 roku, zastąpił on wcześniej obowiązujący Kodek handlowy, któr...
Czytaj więcej