Skąd biorą się spółki widma?

spółka z o.o.
Spółki widma to spółki, które co prawda figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednakże w rzeczywistości jakby ich nie było. Oznacza to, że mimo iż są wpisane do KRS nie prowadzą już działalności gospodarczej, nie posiadają organów, nie składają sprawozdań finansowych do sądu, a pod jej adresem działalność może prowadzić już zupełnie inna firma. Spółka taka istnieje wyłącznie...
Czytaj więcej