Zarejestruj prostą spółkę akcyjną

spółka z o.o.
Od lipca przedsiębiorcy mają możliwość przeprowadzenia procedury rejestracji prostej spółki akcyjnej w systemie S24. Proces założenia spółki nie wydaje się być skomplikowany pod warunkiem, że mamy wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych. Początkowo prosta spółka akcyjna miała zostać wprowadzona w marcu 2020 roku, ale ostatecznie termin jej wejścia w życie to 1 lipi...
Czytaj więcej

Spółka z o.o. w trybie S24 – wzorzec umowy

spółka z o.o.
Kodeks Spółek Handlowych umożliwia zawarcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą wzorca umowy dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wówczas wymaga się wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz opieczętowania umowy podpisem elektronicznym. REJESTRACJA SPÓŁKI PRZEZ INTERNET Wzorzec umowy jest ogólnodostępny. Powinien gwarantować nieograniczony c...
Czytaj więcej

Przekształcenie w spółkę – najważniejsze kwestie

spółka z o.o.
Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę to bardzo ważna kwestia, którą należy dokładnie rozważyć. Wybór docelowej spółki nie jest bowiem prosty, jednak warto wiedzieć, że dla każdego przedsiębiorcy dobre okaże się coś innego. Oto kilka zasadniczych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przekształcając swoją działalność. 1. Przemyśl, czy przekształcenie będzie najl...
Czytaj więcej

W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą?

spółka z o.o.
Wielu przedsiębiorców mających problemy finansowe decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Postanawiając zawiesić swoją działalność należy zdać sobie sprawę, iż podstawą do zawieszenia jest niezatrudnianie pracowników. Co ważne, do osób zatrudnionych wlicza się też osoby przebywające na zwolnieniu czy też urlopie. Działalność można zawieszać i wznawiać kilkakrotni...
Czytaj więcej

Prosta spółka akcyjna

spółka z o.o.
PSA, czyli Prosta Spółka Akcyjna to nowy tryb spółki handlowej łączący w sobie elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Wprowadzenie tej spółki to dopiero projekt, będący na etapie konsultacji. Prosta Spółka Akcyjna powstała przede wszystkim z myślą o start-upach, czyli firmach, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Z tego wz...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki z o.o. – koszty

spółka z o.o.
Wiele osób decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastanawia się jak prezentują się opłaty związane z poszczególnymi etapami rejestracji. Omówmy je zatem. Koszty w przypadku tradycyjnej rejestracji: 1. Opłata notarialna - jest uzależniona od kapitału zakładowego. 2. Opłata za odpis umowy - 6 zł za każdą rozpoczętą stronę tekstu. 3. Opłata za wp...
Czytaj więcej

Prywatna fundacja

spółka z o.o.
Fundacja to podmiot prawny, który jest reprezentowany przez radę fundacji. Podmiot ten może zostać wyposażony w kapitał przez fundatora. Może on także wskazać beneficjentów fundacji oraz zasady na jakich otrzymają przekazany przez niego majątek. Co ważne, wraz z przekazaniem określonych funduszy przestają być one własnością fundatora, a co się z tym wiąże nie wchodzą one w skła...
Czytaj więcej

Skąd biorą się spółki widma?

spółka z o.o.
Spółki widma to spółki, które co prawda figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednakże w rzeczywistości jakby ich nie było. Oznacza to, że mimo iż są wpisane do KRS nie prowadzą już działalności gospodarczej, nie posiadają organów, nie składają sprawozdań finansowych do sądu, a pod jej adresem działalność może prowadzić już zupełnie inna firma. Spółka taka istnieje wyłącznie...
Czytaj więcej

Zakładanie spółki w systemie S24 zostało utrudnione!

spółka z o.o.
Pod koniec kwietnia bieżącego roku Sejm wprowadził nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksu spółek handlowych. Od tego momentu zawarcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą loginu i hasła nie będzie możliwe. Aktualnie zawarcie umowy spółki spółki potwierdzić można za pomocą: -zwykłego podpisu elektronicznego, -zaufanego profilu ePUAP, -kwalif...
Czytaj więcej

Oświadczenie woli wspólnika

W momencie gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi wówczas jego oświadczenie woli musi zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli dotyczy ono spraw, które przekraczają zakres podstawowych czynności spółki oświadczenie takie dodatkowo należy wyposażyć w podpis notarialny. Prawo spółek jasno określa że w umowie między spółką, a j...
Czytaj więcej

Czym jest spółka partnerska?

spółka z o.o.
Spółka partnerska jest osobową formą prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczym celem jej prowadzenia jest wykonywanie wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu. W świetle przepisów kodeksu spółek handlowych za wolny zawód uznaje się następujące profesje: -adwokat, -aptekarz, -architekt, -bieg...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki przez Internet

spółka z o.o.
Wprowadzenie możliwości rejestracji spółek bez wychodzenia z domu stało się krokiem wręcz rewolucyjnym. Jeszcze do niedawna by założyć własną działalność konieczne było odwiedzenie szeregu instytucji oraz złożenia do nich wielu wniosków i formularzy. Wszystko to sprawiało, że cały proces był bardzo czasochłonny i problematyczny. System S24 redukuje wszelkie formalności do mi...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność spółek

spółka z o.o.
W zależności od charakteru prowadzonej działalności, możemy zdecydować się na jedną spośród wielu rodzajów spółek. Dokonując takiego wyboru zasadniczym czynnikiem kształtującym naszą decyzję powinna być odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Spółka cywilna Za zaciągnięte zobowiązania całkowitą odpowiedzialność w stopniu równym ponoszą wszyscy ws...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność spółki z o.o.

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością. Wpłynęło na to głównie obniżenie kapitału zakładowego z 50 000 zł do zaledwie 5 000 zł. Jeżeli dalsze założenia rządu przewidujące obniżenie kapitału zakładowego do symbolicznej złotówki wejdą w życie wówczas można spodziewać się jeszcze większe fali chętnych na właśnie tą formę prowadzenia firmy. Zasadn...
Czytaj więcej

Przekształcenie w spółkę z o.o.?

spółka z o.o.
Prowadząc działalność gospodarczą mogą pojawić się pewne czynniki ekonomiczne powodujące, że prowadzenie działalności w obecnej formie prawnej nie będzie już tak korzystne. Co począć w takiej sytuacji? Nie trzeba się tym zamartwiać. Wystarczy tylko zdecydować się na przekształcenia formy prawnej spółki. Kiedy to możliwe oraz jak? Odpowiedź w tym poście. Kiedy można przekszta...
Czytaj więcej