Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.- również w trybie obiegowym

spółka z o.o.
Obszerny dokument prezentujący sytuację ekonomiczną firmy to sprawozdanie finansowe. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają wszyscy przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego. Wcześniej sprawozdania finansowe mogły przyjmować postać papierową, jednak od 1 października 2018 r. istnieje pełen obowiązek sporządzania ich w formie elektronicznej. Dodatk...
Czytaj więcej

Kto podpisuje sprawozdanie spółki?

spółka z o.o.
Spółki z o.o. zobowiązane są na koniec roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki. Art. 49 Ustawy o Rachunkowości: „ Zarząd jest organem odpowiadającym za sprawozdawczość w spółce. Trzeba jednak mieć na uwadze, że odpowiedzialność ta leży na Zarządzie aktualnym na dzień tworzenia sprawozdań.” Sporządzone finansowe sprawozdan...
Czytaj więcej

Rewizja finansowa w spółce

Biegły rewident ma za zadanie sprawdzać czy nie naruszono zasad przeprowadzenia rewizji finansowej. Celem jej przeprowadzenia jest kontrola spółki pod kątem sprawozdań finansowych dostarczających informacji na temat sytuacji finansowej spółki. Rewizja finansowa pozwala oddzielić wiarygodne informacje od kreowanych dla potrzeb zniekształcenia sprawozdania finansowego. F...
Czytaj więcej