Kto podpisuje sprawozdanie spółki?

spółka z o.o.
Spółki z o.o. zobowiązane są na koniec roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki. Art. 49 Ustawy o Rachunkowości: „ Zarząd jest organem odpowiadającym za sprawozdawczość w spółce. Trzeba jednak mieć na uwadze, że odpowiedzialność ta leży na Zarządzie aktualnym na dzień tworzenia sprawozdań.” Sporządzone finansowe sprawozdan...
Czytaj więcej