Jak otworzyć własną firmę w postaci spółki z o.o.?

spółka z o.o.
Prowadzenie własnej firmy często wiążę się z podejmowaniem ryzykownych decyzji. Wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest oczywistym wyborem dla osób, które nie chcą narażać swojego prywatnego majątku. Spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych, które ograniczają ryzyko przedsiębiorcy do minimum. Jak otworzyć własną firmę w postaci spółki z o.o.? Przysz...
Czytaj więcej

Opodatkowanie w spółkach osobowych

spółka z o.o.
Osoby, które mają zamiar stać się wspólnikami spółki osobowej, powinny zastanowić się, którą formę spółki wybrać. Decyzja o staniu się udziałowcem konkretnej spółki, będzie mieć wpływ na możliwości związane z formą opodatkowania. Zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy, regulują kwestie opodatkowania w spółkach osobowych. Zgodnie z literą prawa, zo...
Czytaj więcej

Gotowa spółka dla cudzoziemców

spółka z o.o.
Polskie prawo, język i administracja państwowa są dla obcokrajowców jeszcze trudniejsze do zrozumienia niż dla nas. Dlatego to tym osobom jest jeszcze trudniej rozpocząć działalność gospodarczą w naszym kraju. Początkowo największą przeszkodą staje się rejestracja firmy. To na tym etapie najbardziej przeszkadza brak znajomości polskich przepisów prawnych, języka oraz zasad rząd...
Czytaj więcej

Koszt zakupu spółki z o.o.

spółka z o.o.
Zakup spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to alternatywa dla tych osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą omijając uciążliwe kwestie związane z przeprowadzeniem procedury rejestracji. Na koszt zakupu gotowej spółki składa się wiele czynników: cena spółki, zmieniająca się w zależności od: a) lokalizacji - im większe miasto, im lepsza lokalizacja tym większe ...
Czytaj więcej

Spółki dla cudzoziemców

spółka z o.o.
W Polsce prowadzenie spółki dla obcokrajowców jest dozwolone, ale na określonych zasadach. Nie każdą formę spółki może założyć osoba nie będąca obywatelem RP. Jak więc to jest? Kto może prowadzić spółkę i jaki rodzaj może wybrać? Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalność w Polsce może założyć zarówno obywatel Polski, jak i obcokrajowiec z państw Uni...
Czytaj więcej

Akcjonariusz

spółka z o.o.
Wspólnika spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej nazywamy akcjonariuszem. Jest on posiadaczem akcji wyemitowanych przez spółkę. Kto może być akcjonariuszem? - osoba fizyczna, - osoba prawna, - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Za akcjonariusza – wobec spółki – uznaje się tylko taką osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub jest ...
Czytaj więcej

Jakie warunki trzeba spełnić by przekształcić spółkę?

spółka z o.o.
Dla osób prowadzących działalność w formie dowolnej spółki lub jednoosobowego przedsiębiorstwa istnieje możliwość zmiany formy prawnej. Proces ten jest w pełni możliwy, gdy spółka czy przedsiębiorstwo nie jest w stanie likwidacji bądź upadłości oraz, gdy zostaną spełnione następujące warunki. 1. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową wymaga zgody wszystkich wspó...
Czytaj więcej

Gotowe spółki pod kredyt i leasing

spółka z o.o.
Wspólnicy to bardzo istotna kwestia w prowadzeniu firmy. Dobór wspólników musi wiązać się z dużym zaufaniem. Wspólnikiem nie może zostać pierwsza lepsza osoba spotkana na ulicy, musi to być osoba odpowiedzialna, posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wspólnikami sp. z o.o.mogą być osoby fizyczne, a także prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające podmiotowość praw...
Czytaj więcej

Wady i zalety spółki z o.o.

spółka z o.o.
Jak już każdy wie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma działalności gospodarczej. Co sprawia, ze przedsiębiorcy chętnie ją wybierają? Oczywiście pierwszym i najbardziej kluczowym czynnikiem, który ma na ten wybór wpływ, jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Nie odpowiadają bowiem oni za jej zobowiązania z własnego...
Czytaj więcej