Definicja PPK

spółka z o.o.
PPK – to nic innego, jak program, który umożliwia systematyczne oszczędzanie z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po ukończeniu 60. roku życia. Środki gromadzone na tym koncie, będą środkami w zupełności prywatnymi. Każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, jest zobowiązany do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę odnośnie prowadzenia PPK dla s...
Czytaj więcej

Jakie prawa mają wspólnicy spółki z o.o.?

spółka z o.o.
Wspólnicy, którzy tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w znacznej większości przypadków skupiają się na obowiązkach, z których muszą się wywiązać, gdyż są związane z zadaniami, które są niezbędne do tego, aby dana spółka mogła sprawnie i prawidłowo funkcjonować. Jednak warto mieć również świadomość tego, że będąc wspólnikiem spółki z o.o. przysługuje nam szereg upr...
Czytaj więcej