Definicja PPK

spółka z o.o.
PPK – to nic innego, jak program, który umożliwia systematyczne oszczędzanie z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po ukończeniu 60. roku życia. Środki gromadzone na tym koncie, będą środkami w zupełności prywatnymi. Każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, jest zobowiązany do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę odnośnie prowadzenia PPK dla s...
Czytaj więcej

Kara za niezgłoszenie upadłości spółki

spółka z o.o.
Niezawiadomienie o upadłości spółki podlega karze. Oczywiście nie następuje to od razu po nastąpieniu bankructwa. Właściciel jest zobowiązany do zameldowania niewypłacalności do dwóch tygodni od dnia, gdy nastąpiła podstawa do jej zgłoszenia. Obowiązek ten posiada osoba prawna, która dysponuje uprawnieniami do jej reprezentowania. Konsekwencje, które można ponieść z tego tytułu...
Czytaj więcej