Statut

Jak prowadzić firmę bezpiecznie! ***** Statut to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Prawo prywatne określa, że statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. Statut powinny posiadać: - fundusze inwestycyjne - fundu...
Czytaj więcej