Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

spółka z o.o.
Kapitał spółki akcyjnej to podstawa majątkowa działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. Minimalna wysokość kapitału spółki akcyjnej wynosi 100 000 zł. Musi on zostać pokryty wkładami wspólników w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez: - podwyższenie ze środków własnych spółki - podwyższenie zwykłe - p...
Czytaj więcej

Statut

Jak prowadzić firmę bezpiecznie! ***** Statut to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Prawo prywatne określa, że statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. Statut powinny posiadać: - fundusze inwestycyjne - fundu...
Czytaj więcej