Transakcje powiązane z udziałami w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Osoba prawna bądź fizyczna dysponująca udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością inwestuje swój kapitał w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Kolejno środki te są wykorzystywane przez spółkę. Tak więc udział stanowi świadectwo uczestnictwa w spółce. Wspólnicy maja prawo do dobrowolnego rozdysponowywania udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wspólnik mo...
Czytaj więcej