Treść umowy spółki – wersja podstawowa

spółka z o.o.
Szukasz rzetelnych informacji na temat spółek? Koniecznie wejdź na nasza stronę główną! Do zawarcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się przygotowania umowy. Musi mieć ona charakter pisemny pod rygorem nieważności. Aby doszło do zarejestrowania spółki z o.o. musi ona składać się z następujących elementów. Firma oraz siedziba spółki Przedmiot działalnośc...
Czytaj więcej