Pracownik na etacie – składki

spółka z o.o.
Każdy pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę musi liczyć się z kosztami, które będzie musiał ponieść z tego tytułu. Obowiązkiem pracodawcy jest obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od pracowników, z ich wynagrodzenia. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i u...
Czytaj więcej