Udziały w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Udziały w spółce z o.o. to części kapitału zakładowego, których wysokość jest określona w umowie spółki (minimalnie 50 zł); posiadanie udziałów spółki oznacza dysponowanie prawami i obowiązkami wspólnika. Im wyższa wartość nominalna udziałów, tym większy wpływ na podejmowane decyzje ma posiadający je wspólnik. Udziały w spółce z o.o. mogą mieć różną wartość - decyzję w tej s...
Czytaj więcej

Sprzedaż udziałów w spółce

spółka z o.o.
Wspólnik obejmując udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością angażuje swój kapitał (w formie pieniężnej lub niepieniężnej). Oznacza to, że przenosi na spółkę własne środki, które składają się na udział. Z chwilą objęcia udziału, wspólnik może nim dowolnie rozporządzać. W umowie spółki z o.o. mogą zostać zawarte ograniczenia dotyczące możliwości zbywania udziałów przez...
Czytaj więcej