Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Najważniejsze kwestie związane z umową zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 180-188.). Udział w spółce stanowi majątkowe prawo wspólnika (ogól praw i obowiązków o charakterze korporacyjnym oraz majątkowym). Zacznijmy od początku, czyli czym jest zbycie udziałów w spółce z o.o. Zbycie udziału w spółce z ...
Czytaj więcej

Udziały w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Udziały w spółce z o.o. to części kapitału zakładowego, których wysokość jest określona w umowie spółki (minimalnie 50 zł); posiadanie udziałów spółki oznacza dysponowanie prawami i obowiązkami wspólnika. Im wyższa wartość nominalna udziałów, tym większy wpływ na podejmowane decyzje ma posiadający je wspólnik. Udziały w spółce z o.o. mogą mieć różną wartość - decyzję w tej s...
Czytaj więcej

Sprzedaż udziałów w spółce

spółka z o.o.
Wspólnik obejmując udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością angażuje swój kapitał (w formie pieniężnej lub niepieniężnej). Oznacza to, że przenosi na spółkę własne środki, które składają się na udział. Z chwilą objęcia udziału, wspólnik może nim dowolnie rozporządzać. W umowie spółki z o.o. mogą zostać zawarte ograniczenia dotyczące możliwości zbywania udziałów przez...
Czytaj więcej

Transakcje powiązane z udziałami w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Osoba prawna bądź fizyczna dysponująca udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością inwestuje swój kapitał w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Kolejno środki te są wykorzystywane przez spółkę. Tak więc udział stanowi świadectwo uczestnictwa w spółce. Wspólnicy maja prawo do dobrowolnego rozdysponowywania udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wspólnik mo...
Czytaj więcej