Czym są udziały w spółce z o.o.?

spółka z o.o.
Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są rzeczą kluczową z punktu widzenia wspólników tej spółki. Jest to najprościej mówiąc, miara praw im przysługujących.  Udziały to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wspólnika. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nom...
Czytaj więcej

Udział w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Udział to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych wspólników. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nominalna jest określona w umowie spółki i wynosi 50 zł. Posiadanie udziałów oznacza uczestnictwo w spółce z o.o. jako jej wspólnik, a co za tym idzie nabycie praw i obowiązków związanych z tym...
Czytaj więcej

Rozwód – co z naszymi udziałami w spółce z o.o.?

spółka z o.o.
Zawsze w przypadku rozwodu pojawia się pytanie: czy właścicielem udziałów w spółce z o.o. jest wyłącznie osoba wpisana do KRS, czy też udziały stanowią majątek wspólny małżonków? W pierwszej kolejności musisz ustalić: kiedy udziały zostały nabyte (w trakcie trwania małżeństwa lub w okresie przed zawarciem małżeństwa), czy małżonkowie zawierali umowy rozdzielności ma...
Czytaj więcej