Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać umorzone. Konsekwencją tego jest zmniejszenie udziału wspólnika w kapitale zakładowym lub całkowite wykluczenie go z niej. Wyróżniamy trzy rodzaje umorzenia udziałów: 1. Umorzenie dobrowolne - za zgodą wspólnika. 2. Umorzenie przymusowe - bez zgody wspólnika po zaistnieniu przesłanek do umorzenia. 3. Umorzenie...
Czytaj więcej