Umowa o współpracę

spółka z o.o.
Celem zawarcia umowy o współpracę jest to, że zawierające ją strony mają na celu dążenie do osiągnięcia wcześniej ustalonych celów oraz współdziałanie w imię tego porozumienia. Ten rodzaj umowy charakteryzuje się stosunkiem opartym na zaufaniu oraz wzajemnej lojalności partnerów w szczególności: - zachowanie tajemnicy funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku; - nie podejmowan...
Czytaj więcej