Jak określić przedmiot działalności w umowie spółki

spółka z o.o.
Zakładasz spółkę z o.o. i zastanawiasz się nad sposobem opisania przedmiotu jej działalności gospodarczej? Nie wiesz co umieścić w umowie spółki? Przedmiot działalności w umowie spółki jest jednym z obligatoryjnych elementów umowy spółki z o.o. Stąd też bez prawidłowego opisu przedmiotu działalności nie będzie możliwa rejestracja spółki. Kodeks Spółek Handlowych poprzestaje ...
Czytaj więcej

Czym jest siedziba spółki?

spółka z o.o.
Kodeks Spółek Handlowych jasno określa, że umowa spółki obowiązkowo musi określać siedzibę spółki. Czym jednak ona jest? Siedziba osoby prawnej to miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający, chyba że inaczej stanowi jej umowa. Należy mieć jednak na uwadze, że siedziba to nie konkretny lokal, a jedynie miejscowość, w której sprawy prowadzi zarząd spółki. Siedziba...
Czytaj więcej

Umowa w spółce handlowej

spółka z o.o.
Spółka handlowa to forma prawna, która zostaje założona w celu zarobkowym przez co najmniej dwa podmioty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powstaje po zawarciu umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego. Wyróżniamy spółki osobowe oraz kapitałowe. Kodeks Spółek Handlowych reguluje tworzenie oraz funkcjonowanie spółek handlowych. Po podpisaniu umowy wspólnicy spółki ...
Czytaj więcej