Prawa korporacyjne akcjonariusza

spółka z o.o.
Jak prowadzić spółkę, aby osiągnąć sukces? *** 1. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Każdy akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Warunkiem jest, aby posiadał on akcje na swoim rachunku. Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo może zostać dołączone do protokołu walnego zgromadzen...
Czytaj więcej

Kompetencje walnego zgromadzenia

spółka z o.o.
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem w spółce akcyjnej, komadytowo-akcyjnej oraz w spółdzielni. Członkowie spółdzielni mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu wyłącznie osobiście. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na to ile posiada udziałów. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy: - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spół...
Czytaj więcej