Udział kapitałowy w spółce jawnej

spółka z o.o.
Udział kapitałowy w spółce jawnej to pewna jednostka rachunkowa odpowiadająca wartości wkładu wniesionego przez danego wspólnika. Wartość wkładów odpowiada wycenie wkładów dokonanych przez wspólników w chwili zawarcia umowy działalności i nie jest poddawana kontroli Sądu Rejestrowego czy Sądu Biegłego. Wartość udziału kapitałowego ma znaczenie w przypadku: pobierania odsetek...
Czytaj więcej