Zaniżenie wartości aportu

spółka z o.o.
Aport to wkład niepieniężny wniesiony przez wspólników spółki w celu pokrycia kapitału majątkowego. Aportem mogą być m.in.: - prawa majątkowe; - rzeczy; - know-how Ważne jest, aby wkłady niepieniężne były zbywalne z powodu konieczności przeniesienia ich na spółkę. Wniesienie aportu do spółki musi być poprzedzone umową zawierającą dane na temat przedmiotu wkładu. Prz...
Czytaj więcej