Kapitał własny

spółka z o.o.
Kapitał własny wnoszony jest do przedsiębiorstwa przez jego założycieli, którzy dzięki temu nabywają prawo do uczestnictwa w podziale zysku. Kapitał własny jest źródłem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Wartość księgowa kapitału własnego jest równa sumie wartości: - kapitału zakładowego, - kapitału zapasowego, - kapitału z aktualizacji wyceny, - pozostałych kap...
Czytaj więcej