Wspólnik jako pracownik spółki z o.o.

spółka z o.o.
Udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać w niej zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Taką możliwość dopuszczają przepisy prawa. Sytuacja może być bardziej skomplikowana, jeśli spółka jest jednoosobowa lub wspólnicy są małżeństwem lub krewnymi. Aby można było mówić o zatrudnieniu wspólnika, konieczne jest wypełnienie pewnych ...
Czytaj więcej