Wznowienie działalności spółki z o.o.

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawieszona na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lecz może wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Zawieszona działalność nie zostaje odwieszona automatycznie, nawet wtedy gdy podana z...
Czytaj więcej