Spółki dla cudzoziemców

spółka z o.o.
W Polsce prowadzenie spółki dla obcokrajowców jest dozwolone, ale na określonych zasadach. Nie każdą formę spółki może założyć osoba nie będąca obywatelem RP. Jak więc to jest? Kto może prowadzić spółkę i jaki rodzaj może wybrać? Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalność w Polsce może założyć zarówno obywatel Polski, jak i obcokrajowiec z państw Uni...
Czytaj więcej