Czy osoba karana może założyć spółkę jawną?

spółka z o.o.
Co do zasady wspólnikiem spółki jawnej może być osoba karana. W niektórych przypadkach występują jednak pewnego rodzaju ograniczenia. Przy pewnych określonych przestępstwach sąd karny może orzec zakaz prowadzenia działalności, wykonywania danego zawodu bądź piastowania pewnych stanowisk w przedsiębiorstwie. Sąd może również orzec o czasowym zakazie prowadzenia działalności ...
Czytaj więcej